Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 09:00:15
Tuần 29-30

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-3-2023

Photoshop CC (16)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,lầu 6

 

THỨ HAI

20-03-2023

Nhiếp ảnh (2)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT02,lầu 6

THỨ TƯ

15-3 -2023

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

MT02,lầu 6

 

THỨ TƯ

22-3 -2023

Nhiếp ảnh (3)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT02,lầu 6

THỨ SÁU

17-3 -2023

Nhiếp ảnh (1)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT02,lầu 6

 

THỨ SÁU

24-03-2023

Nhiếp ảnh (4)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Studio

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.