Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:55:36
Tuần 3-4

  Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Hình họa (7)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

03-10-2022

Hình họa (10)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

28-9-2022

Hình họa (8)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Hình họa  (11)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

30-9-2022

Hình họa (9)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Màu sắc & bố cục  (1)

Gv: Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

09-10-2022

Hình họa (12)

Gv:ThS.Biện  Xuân Trường

Vẽ ngoại cảnh

Từ 8h-11h

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.