Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Hai, 27/03/2023 - 09:48:17
Tuần 31-32

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-3-2023

Nhiếp ảnh (5)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Studio

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

 

THỨ HAI

03- 4 -2023

After Effect (1)

Gv: Mai Xuân Hưng           

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

29-3 -2023

Nhiếp ảnh (6)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Studio

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

 

THỨ TƯ

05 -4 -2023

After Effect (2)

Gv: Mai Xuân Hưng      

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

31-3 -2023

Nhiếp ảnh (7)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Studio

331 Bình Lợi p13 Q.Bình thạnh

 

THỨ SÁU

07- 4 -2023

After Effect (3)

Gv: Mai Xuân Hưng         

MT04,lầu 6

CHỦ NHẬT

02-04-2023

Nhiếp ảnh (8)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.