Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 07/04/2023 - 08:51:03
Tuần 33-34

    Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-4-2023

After Effect (4)

Gv: Mai Xuân Hưng   

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

17- 4 -2023

After Effect (7)

Gv: Mai Xuân Hưng           

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

12-4 -2023

After Effect (5)

Gv: Mai Xuân Hưng    

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm              

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

19 -4 -2023

After Effect (8)

Gv: Mai Xuân Hưng             

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

14-4 -2023

After Effect (6)

Gv: Mai Xuân Hưng           

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

21- 4 -2023

After Effect (9)

Gv: Mai Xuân Hưng       

MT04,lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.