Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 21/04/2023 - 15:08:28
Tuần 35-36

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-4-2023

After Effect (10)

Gv: Mai Xuân Hưng   

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

01- 5 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

26-4 -2023

After Effect (11)

Gv: Mai Xuân Hưng    

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

03 - 5 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ SÁU

28-4 -2023

After Effect (12)

Gv: Mai Xuân Hưng           

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

05- 5 -2023

After Effect (13)

Gv: Mai Xuân Hưng   

MT04,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.