Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 06/05/2023 - 09:25:05
Tuần 37-38

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-5-2023

After Effect (14)

Gv: Mai Xuân Hưng   

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

15- 5 -2023

Typography (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

10- 5 -2023

After Effect (15)

Gv: Mai Xuân Hưng    

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

17 - 5 -2023

Typography (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

12-5 -2023

After Effect (16)

Gv: Mai Xuân Hưng           

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

19- 5 -2023

Typography (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài After Effect cho TT trung tâm

MT04,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.