Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 20/05/2023 - 10:49:50
Tuần 39-40

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-5-2023

Typography (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

29- 5 -2023

Typography (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

24- 5 -2023

Typography (5)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài After Effect cho TT trung tâm

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

31 - 5 -2023

Typography (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

26-5 -2023

Typography (6)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

02- 6 -2023

Maya cơ bản (1)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT04,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.