Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:49:33
Tuần 5-6

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Màu sắc & bố cục  (1)

Gv: Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

17-10-2022

Màu sắc & bố cục  (4)

Gv: Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

12-10-2022

Màu sắc & bố cục  (2)

Gv: Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Màu sắc & bố cục  (5)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

14-10-2022

Màu sắc & bố cục  (3)

Gv: Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Màu sắc & bố cục  (6)

Gv: Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.