Hôm nay, Thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:27:08
Tuần 9-10

  Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ HAI

14-11-2022

Màu sắc & bố cục  (12)

Gv: Dương Thị Duy

HN2

Lầu 7

THỨ TƯ

09-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Illustrator CC(1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT02, lầu 6

THỨ SÁU

11-11-2022

Màu sắc & bố cục  (11)

Gv: Dương Thị Duy

HN2

       Lầu 7

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Illustrator CC(2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT02, lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.