Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Tư, 28/09/2022 - 16:52:49
(207 lượt xem)
Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc bi
 

Tác giả: Bộ Tài chính

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Tài Chính

Năm xuất bản: 2021

Mã số thư viện: 352.409597 CH312S (ĐKCB : 1010991-2)

Nội dung: Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội chương trình, mục tiêu quốc gia nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sách hiện có tại thư viện.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.