Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Tư, 28/09/2022 - 17:09:31
(246 lượt xem)
Chủ đề trang trí thể hiện hình tượng ẩn sĩ nho giáo vẽ trên đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (1802-1945) : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 

Tác giả: Hà Việt Hùng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Trường ĐHMT. TP.HCM

Năm xuất bản: 2021

Mã số thư viện: 745.1 CH500Đ (ĐKCB : 1011005-6)

Nội dung gồm 3 phần : 3 chương:

           Phần 1: Phần mở đầu

           Phần 2:

                Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

                Chương 2: Nhận diện các chủ đề trang trí trên đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn

                Chương 3: Chủ đề án sĩ nho gia thể hiện trên đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn

           Phần 3: Sử dụng kết quả nghiên cứu.

 

Sách hiện có tại thư viện.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.