Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Tư, 28/09/2022 - 16:55:47
(359 lượt xem)
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục
 

Tác giả: Bộ Tài chính

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Tài Chính

Năm xuất bản: 2021

Mã số thư viện: 353.609597 C460Ch (ĐKCB : 1010993-4)

Nội dung: Giới thiệu những nội dung trong cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Luật Giá và các văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế.

 

Sách hiện có tại thư viện.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.