Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Tư, 16/11/2022 - 08:34:47
(351 lượt xem)
Đi tìm khuôn mặt La Hầu
 

Tác giả: Trần Hậu Yên Thế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Năm xuất bản: 2021

Mã số thư viện: 730.9597 Đ300T (ĐKCB : 1011009)

Nội dung gồm 3 chương:

           Chương 1: Khái lược về điêu khắc trang trí và đồ án La Hầu

           Chương 2: Dạng thức, vị trí và nghệ thuật đồ án La Hầu trong trang trí kiến trúc.

           Chương 3: Yếu tố ngoại lai và bản địa trong tạo hình đồ án La Hầu.

Sách hiện có tại thư viện.

 


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.