Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Tư, 28/09/2022 - 17:01:50
(245 lượt xem)
Hệ thống văn bản về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục : (Lưu hành nội bộ)
 

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thanh tra

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 2021

Mã số thư viện: 353.809597 H250Th (ĐKCB : 1010995-6)

Nội dung: Nghiên cứu cơ sở khoa học hệ thống văn bản ngành giáo dục, đào tạo.

 

Sách hiện có tại thư viện.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.