Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Tư, 28/09/2022 - 17:15:44
(481 lượt xem)
Nhận diện Mỹ thuật ứng dụng Sài Gòn xưa & Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay : Identifying the face of Applied Arts in the Old Saigon and Ho Chi Minh City
 

Tác giả: Huỳnh Văn Mười( Uyên Huy)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Năm xuất bản: 2022

Mã số thư viện: 759.959779 NH121D (ĐKCB : 1011015-6)

Nội dung gồm 4 chương:

           Chương 1: Nhận diện Mỹ thuật ứng dụng Sài gòn xưa

           Chương 2: Từ KaRoLi Décor Ameublement Company & đến nhà trang trí Nguyễn Văn Triêm

           Chương 3: Dòng chảy Mỹ thuật ứng dụng Thành Phố Hồ Chí Minh

          Chương 4: Mỹ thuật ứng dụng nhìn từ nghệ thuật thủ công. Tập hợp các bài viết về lịch sử phát triển của hoạt động mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh,và những đặc điểm chủ yếu của mỹ thuật Sài Gòn năm xưa.

 

Sách hiện có tại thư viện.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.