Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Tư, 28/09/2022 - 17:04:23
(252 lượt xem)
Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam
 

Tác giả: Nguyễn Thanh Loan (chủ biên)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Thể thao và Du lịch

Năm xuất bản: 2020

Mã số thư viện: 338.4791597 PH110TR (ĐKCB : 1010997-8)

Nội dung: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam.

 

Sách hiện có tại thư viện.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.