Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 08/06/2024 - 14:51:31
Tuần 103-104

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 103]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 104]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10- 6 -2024

Proposal  (4)

Gv: Nguyễn Luyến

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

17- 6 -2024

  Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

12- 6 -2024

 Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

19- 6 -2024

  Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

14- 6 -2024

  Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

21- 6 -2024

  Lớp nghỉ

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.