Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 26/03/2022 - 14:21:37
KẾT QUẢ CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 42

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

01

Nguyễn Thị  Yên

GD42-B

8.6

Đạt

02

Ôn Thuận Anh

GD42-B

6.4

Đạt

03

Phạm Nguyễn Phú Sang

GD42-B

8.5

Đạt

04

Cao Nguyễn Minh Nghĩa

GD42-B

8.4

Đạt

05

Nguyễn Thị Hồng Lan

GD42-B

8.3

Đạt

06

Lê Hoàng Phương Uyên

GD42-B

8.5

Đạt

07

Phan Lâm Anh

GD42-B

8.3

Đạt

08

Trần Quang Lộc

GD41-B

8.0

Đạt

09

Võ Phúc Khánh

GD42-B

8.1

Đạt

10

Huỳnh Công Chính

GD42-A

8.9

Đạt

11

Nguyễn Hà Vĩnh Nguyên

GD42-A

8.2

Đạt

12

Nguyễn Hoàng An

GD42-B

8.7

Đạt

13

Lê văn Hoàng

GD42-A

8.5

Đạt

14

Lê Ngọc Trúc Oanh

GD42-A

8.2

Đạt

15

Phan Đình Sỹ

GD42-A

8.0

Đạt

16

Huỳnh Thị Thu Hương

GD42-B

8.0

Đạt

17

Nguyễn Bảo yến

GD42-B

7.8

Đạt

18

Trần Thị Hồng Tâm

GD41-A

7.7

Đạt

19

Huỳnh Thanh Phương Huy

GD42-A

8.0

Đạt

20

Nguyễn Thị Phương Linh

GD42-A

7.8

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.