Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Tư, 26/10/2022 - 09:46:49
Kết quả chấm duyệt tốt nghiệp khóa 44- Lần 2

STT

HỌ TÊN HỌC VIÊN

LỚP

ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ

Đạt

 KHÔNG ĐẠT

Gv. Nguyễn Khắc Huynh (0936657658)

01

Phạm Thị Bích Ngọc

GD44-B

NDTH Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh

xxx

 

02

Nguyễn Đức Dương

GD44-B

NDTH Angle rooftop

xxx

 

03

Trương Đức Hiệp

GD44-B

VHXH “laudatosi”: Chăm sóc ngôi nhà chung (bảo vệ môi sinh)

xxx

 

04

Nguyễn Thị Nghĩa

GD44-B

NDTH : Hải sản khô Ngư Ông

xxx

 

05

Đào Thị Thanh Thúy

GD44-B

Xây dựng thương hiệu Đào Gia

xxx

 

06

Đỗ Trúc Quỳnh

GD42-B

NDTH: Trà Tây Bắc Non

xxx

 

07

Vũ Thế Nam

GD44-B

NDTH Chuỗi cửa hàng cà phê FILL COFEE

xxx

 

08

Nguyễn Thị  Phượng

GD44-B

NDTH: Petty Pans

xxx

 

Ghi chú:
- Các bạn học viên đạt yêu cầu duyệt bài lần 1 sẽ tiếp tục thực hiện đồ án tốt nghiệp phần 2 (xem thời khóa biểu cụ thể)
- Học viên không đạt bao gồm: học viên đã bảo lưu, không tham gia buổi duyệt hoặc bài lần 1 chưa đạt yêu cầu sẽ phải tạm ngưng

 thực hiện bài Tốt nghiệp và lien hệ Văn phòng Trung tâm để được giải quyết cụ thể.                                                                                                                              

                                                                                                                                            POLYART-Training Art Design

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.