Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Hai, 10/05/2021 - 08:52:23
Tuần 18-19

    Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

04-05-2021

Photoshop CC (8)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ BA

11-05-2021

Photoshop CC (11)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

06-05-2021

Photoshop CC (9)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

13-05-2021

Photoshop CC (12)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

08-05-2021

Photoshop CC (10)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ BẢY

15-05-2021

Photoshop CC (13)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.