Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 10/11/2018 - 08:24:12
Tuần 63 - 64

Tuần 63 - 64

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Xử lý kỹ xảo (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

Nộp bài Biên tập phim cho TT Trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

19-11-2018

Xử lý kỹ xảo (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

Xử lý kỹ xảo (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Xử lý kỹ xảo (6)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

16-11-2018

Xử lý kỹ xảo (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Xử lý kỹ xảo (7)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.