Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Chủ nhật, 25/11/2018 - 13:30:39
Tuần 65-66

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-11-2018

Xử lý kỹ xảo (8)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-12-2018

Xử lý kỹ xảo (11)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

Nộp bài Xử lý kỹ xảo sau 1 tuần 10-12-2018

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

28-11-2018

Xử lý kỹ xảo (9)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-12-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

30-11-2018

Xử lý kỹ xảo (10)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-12-2018

Đồ án TN (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.