Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Chủ nhật, 23/12/2018 - 11:21:20
Tuần 69 - 70
Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

Nghỉ

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

Đồ án TN (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9


THỨ TƯ

02-01-2019

Đồ án TN (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Nghỉ


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.