Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
Thứ Bảy, 11/11/2017 - 21:49:32
Tuần 56 - 57

 Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

 

THỨ HAI

20-11-2017

Nghỉ

CL4

THỨ TƯ

15-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

22-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

17-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ SÁU

24-11-2017

Xử lý Kỹ xảo (7)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4


 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.