Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 10/08/2019 - 11:03:28
Tuần 34-35

   Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

PhotoshopCC (22)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL4,Lầu 9

 

THỨ HAI

19-08-2019

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

14-08-2019

PhotoshopCC (23)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL4,Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

PhotoshopCC

Thi kết thúc môn

CL4,Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Typography (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Nhiếp ảnh  (6)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Bưu điện thành phố

 

THỨ HAI

19-08-2019

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

14-08-2019

Nhiếp ảnh  (7)

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Chùa Kỳ Quang

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

16-08-2019

Nhiếp ảnh  (8)

Gv:NguyễnTrungHiếu

Tòa nhà LandMark81

18h-21h

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Typography  (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.