Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 07/09/2019 - 12:10:42
Tuần 38-39

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Typography (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

11-09-2019

Typography (4)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Typography (6)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

13-09-2019

Typography (5)

Gv: ThS.Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

  Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Typography  (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

Typography  (5)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

11-09-2019

Marketing  (4)

Gv:Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

13-09-2019

Marketing  (5)

Gv:Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

Typography (6)

Gv:ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.