Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 24/08/2019 - 14:57:57
Tuần 36-37

   Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-08-2019

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

02-09-2019

Nghỉ  lễ 2/9

 

THỨ TƯ

28-08-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

04-09-2019

Typography  (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

30-08-2019

 Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

06-09-2019

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-08-2019

Typography (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

02-09-2019

Nghỉ lễ 2/9

 

THỨ TƯ

28-08-2019

Marketing (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-09-2019

Typography  (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

30-08-2019

Marketing (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

06-09-2019

Marketing  (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.