Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 21/09/2019 - 09:46:53
Tuần 40-41

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

30-09-2019

TK hệ thống CIP (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

Typography (7)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-10-2019

Typography (8)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

27-09-2019

TK hệ thống CIP (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-10-2019

Typography (9)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Ý tưởng sáng tạo cho TT trung tâm.

CL4, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

Marketing  (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

30-09-2019

Typography  (8)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

Marketing (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-10-2019

Ý tưởng Sáng tạo (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

27-09-2019

Marketing (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-10-2019

Typography  (9)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.