Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Ba, 16/04/2024 - 14:47:45
Tuần 29-30

   Lớp GD51-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15- 4 -2024

Nhiếp ảnh (3)

Gv:  Huỳnh Lê chung

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

22- 4 -2024

Nhiếp ảnh (6)

Gv:  Huỳnh Lê chung

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

17-4-2024

Nhiếp ảnh (4)

Gv:  Huỳnh Lê chung

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

24- 4 -2024

Nhiếp ảnh (7)

Gv:  Huỳnh Lê chung

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

19-4-2024

Nhiếp ảnh (5)

Gv:  Huỳnh Lê chung

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

26- 4 -2024

Lớp nghỉ 

MT04,lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.