Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Tư, 01/05/2024 - 19:23:02
Tuần 97-98

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 97]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 98]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29- 4 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06- 5 -2024

TK giao diện web (4)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

01-5-2024

Nghỉ lễ quốc tế lao động

 

 

THỨ TƯ

08- 5 -2024

TK giao diện web (5)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

03-5-2024

TK giao diện web (3)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

10- 5 -2024

TK giao diện web (6)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.