Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 10/05/2024 - 10:03:55
Tuần 31-32

   Lớp MT05-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

14- 5 -2024

Typography   (8)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

21- 5 -2024

Maya cơ bản  (3)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

16- 5 -2024

Maya cơ bản  (1)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

23- 5 -2024

Maya cơ bản  (4)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

18 -5 -2024

Maya cơ bản  (2)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

25 -5 -2024

Maya cơ bản  (5)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.