Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 10/05/2024 - 10:01:08
Tuần 63-64

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13- 5 -2024

TK Brochure,catalogue (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

20- 5 -2024

TK Bao bì  (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

15- 5 -2024

TK Brochure,catalogue (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

22- 5 -2024

TK Bao bì  (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

17- 5 -2024

TK Bao bì  (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

24- 5 -2024

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.