Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 29/06/2024 - 09:07:45
Tuần 71-72

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

15- 7 -2024

TK Giao diện web   (10)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu9

THỨ TƯ

10-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

17- 7 -2024

TK Giao diện web   (11)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu9

THỨ SÁU

12-7 -2024

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

19- 7 -2024

TK Giao diện web   (12)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu9

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.