Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 10/05/2024 - 09:55:59
Tuần 7-8

  Lớp GD52-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (7)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

 

THỨ HAI

20- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (10)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

THỨ TƯ

15- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (8)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

 

THỨ TƯ

22- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (11)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

THỨ SÁU

17- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (9)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

 

THỨ SÁU

24- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (12)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.