Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 27/07/2019 - 14:37:11
Tuần 13-14

    Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Illustrator CC  (7)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Illustrator CC  (10)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Illustrator CC  (8)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Illustrator CC  (11)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

02-08-2019

Illustrator CC  (9)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Illustrator CC  (12)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9


Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Illustrator CC  (7)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Illustrator CC  (8)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Illustrator CC  (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

02-08-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Màu sắc & bố cục -Phần 2 (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.