Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 10/08/2019 - 10:51:14
Tuần 15-16

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

19-08-2019

Illustrator CC (15)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

THỨ TƯ

14-08-2019

Illustrator CC (13)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Illustrator CC (16)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

Illustrator CC (14)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Lớp nghỉ

   Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Illustrator CC (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

19-08-2019

Illustrator CC (12)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

THỨ TƯ

14-08-2019

Illustrator CC (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Illustrator CC (13)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

Màu sắc & bố cục -P2 (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Illustrator CC (14)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.