Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 21/09/2019 - 09:49:55
Tuần 21-22

  Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

Photoshop CC (5)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

CL3,l ầu 9

 

THỨ HAI

30-09-2019

Nhiếp ảnh (1)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

  CL3, lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

Photoshop CC (6)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

02-10-2019

Photoshop CC (8)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

  CL3, lầu 9

THỨ SÁU

27-09-2019

Photoshop CC (7)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

04-10-2019

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

  CL3, lầu 9

   Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

Photoshop CC (5)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

30-09-2019

Photoshop CC (8)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL10, lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

Photoshop CC (6)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

02-10-2019

Photoshop CC (9)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

27-09-2019

Photoshop CC (7)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

04-10-2019

Photoshop CC (10)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.