Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 10/08/2019 - 10:57:29
Tuần 17-18

  Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-08-2019

Illustrator CC  (17)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

02-09-2019

Nghỉ  lễ 2/9

 

THỨ TƯ

28-08-2019

Illustrator CC  (18)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

04-09-2019

Illustrator CC

Thi kết thúc môn

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

30-08-2019

Illustrator CC  (19)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

06-09-2019

Màu sắc & bố cục –P2  (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, lầu 9

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-08-2019

Illustrator CC  (14)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

02-09-2019

Nghỉ  lễ 2/9

 

THỨ TƯ

28-08-2019

Illustrator CC  (15)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

04-09-2019

Illustrator CC  (17)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

THỨ SÁU

30-08-2019

Illustrator CC  (16)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

06-09-2019

Illustrator CC  (18)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.