Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 07/09/2019 - 12:12:24
Tuần 19-20

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Màu sắc & bố cục –P2  (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

Photosho CC (2)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3,l ầu9

THỨ TƯ

11-09-2019

Màu sắc & bố cục –P2  (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Photosho CC (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3,l ầu9

THỨ SÁU

13-09-2019

Photosho CC (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

Photosho CC (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3,l ầu9


Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Illustrator CC (19)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

Photoshop CC (2)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu9

THỨ TƯ

11-09-2019

IllustratorCC

Thi kết thúc môn

CL3, lầu 9

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Photoshop CC (3)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu9

THỨ SÁU

13-09-2019

Photoshop CC (1)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

Photoshop CC (4)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3 , lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.