Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Năm, 09/07/2015 - 12:06:56
Tuần 42 -43

 

Lớp FD01-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-07-2015

TK Ảnh động (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ HAI

27-07-2015

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

22-07-2015

KB Storyboard (1)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4

 

THỨ TƯ

29 -07-2015

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

24-07-2015

KB Storyboard (2)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4

 

THỨ SÁU

31-07-2015

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.