Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 11/09/2015 - 13:30:52
Tuần 50 - 51

 

Lớp FD01-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

21-09-2015

Biên tập phim (6)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

16-09-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

23-09-2015

Biên tập phim (7)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

18-09-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU25-09-2015

Biên tập phim (8)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.