Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 28/08/2015 - 08:25:02
Tuần 48 - 49

 

Lớp FD01-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2015

Biên tập phim (1)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ HAI

07-09-2015

Biên tập phim (3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

02-09-2015

Nghỉ Lễ 2-9

 

 

THỨ TƯ

09-09-2015

Biên tập phim (4)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

04-09-2015

Biên tập phim (2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ SÁU

11-09-2015

Biên tập phim (5)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.