Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 09/10/2015 - 10:19:39
Tuần 54 - 55

 

Lớp FD01-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2015

Xử lý kỷ xảo (3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ HAI

19-10-2015

Xử lý kỷ xảo (6)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

 Nộp bài Biên tập phim cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 20h30 bài học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

14-10-2015

Xử lý kỷ xảo (4)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

21-10-2015

Xử lý kỷ xảo (7)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

16-10-2015

Xử lý kỷ xảo (5)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ SÁU

23-10-2015

Xử lý kỷ xảo (8)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.