Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 14/08/2015 - 19:42:28
Tuần 46 - 47

 

Lớp FD01-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

24-08-2015

Xử lý âm thanh (4)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

19-08-2015

Xử lý âm thanh (3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

26-08-2015

Xử lý âm thanh (5)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

21-08-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

28-08-2015

Xử lý âm thanh (6)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.