Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Năm, 19/11/2015 - 21:23:01
Tuần 60 - 61

 

Lớp FD01-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (7)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL4 

 

THỨ HAI

30-11-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (8)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL4

THỨ NĂM

26-11-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ Năm

03-12-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

27-11-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

04-12-2015

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.