Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 31/07/2015 - 10:13:17
Tuần 44 - 45

 

Lớp FD01-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-08-2015

KB Storyboard (3)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4

 

THỨ HAI

10-08-2015

KB Storyboard (6)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4

THỨ TƯ

05-08-2015

KB Storyboard (4)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4

 

THỨ TƯ

12-08-2015

Xử lý âm thanh  (1)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

07-08-2015

KB Storyboard (5)

Gv: Vũ Đình Thục

CL4

 

THỨ SÁU

14-08-2015

Xử lý âm thanh (2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.