Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 01/07/2016 - 11:10:13
Tuần 42 - 43

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-07-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

25-07-2016

Thiết kế ảnh động (8)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

20-07-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

27-07-2016

Thiết kế ảnh động (9)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

22-07-2016

Thiết kế ảnh động (7)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ SÁU

29-07-2016

Thiết kế ảnh động (10)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.