Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 23/09/2016 - 10:45:22
Tuần 52 - 53

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-09-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

03-10-2016

Biên tập film (5)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

28-09-2016

Xử lý kỷ xảo (2)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

 

THỨ TƯ

05-10-2016

Xử lý kỷ xảo (3)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

THỨ SÁU

30-09-2016

Biên tập film (4)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ SÁU

07-10-2016

Biên tập film (6)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.