Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 29/07/2016 - 10:45:20
Tuần 44 - 45

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-08-2016

Thiết kế ảnh động (9)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ HAI

08-08-2016


Thiết kế ảnh động (12)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

03-08-2016

Thiết kế ảnh động (10)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

10-08-2016

Video Capture (1)

 Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

THỨ SÁU

05-08-2016

Thiết kế ảnh động (11)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ SÁU

12-08-2016

Video Capture (2)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.