Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 07/10/2016 - 11:07:29
Tuần 54 - 55

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2016

Biên tập film (7)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ HAI

17-10-2016

Biên tập film (9)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

12-10-2016

Xử lý kỷ xảo (4)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

 

THỨ TƯ

19-10-2016

Xử lý kỷ xảo (5)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

THỨ SÁU

14-10-2016

Biên tập film (8)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ SÁU

21-10-2016

Biên tập film (10)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.